האגודה לקידוד המוצר בישראל (ממ"י), GS1 ישראל, פועלת לקידום הקשר בין ספקים ומשווקים בישראל לטובת ייעול שרשרת האספקה. קידום הקשר, נעשה על ידי הקניית שיטות עבודה מתקדמות וסטנדרטים להעברת מידע בין גופים תוך יצירת שפה אחידה ובינלאומית לעסקים. שיטות העבודה משלבות שימוש בטכנלוגיות ברקוד , RFID ,סחר אלקטרוני (EDI) ועוד.

תיאור היישומים

סקירה

בטבלה הבאה מובאת רשימת ה AI  הזמינים כיום. ערכים אחרים של AI יוקצו בעתיד. משתמשים שדרוש להם פורמט נוסף יתקשרו עם מזכירות ממ"י אשר תדאג להעברת ההצעות שלהם ל- EAN הבינלאומי.
לא קיימת הוראה כוללת באשר לשימוש בספרות ביקורת לנתונים במבנה הנתונים של ה-AI. למרות זאת, במקרים מסוימים נדרש שימוש בספרת ביקורת לנתוני AI מוגדר, ודבר זה מפורט, לפי הצורך, בתיאור פורמט הנתונים היחידני.
המשתמשים יכולים, אף הם, להחליט להשתמש בספרות ביקורת למטרותיהם, בכל אותם חלקים מתכולת הנתונים אשר נתון לבחירתם (למשל במספרי האצוות שלהם).
הערכים המקסימליים הנקובים של עורכי שדות הנתונים אינם כוללים את תווי העזר שנמצאים בשימוש כאשר הנתונים מיוצגים בסמל הבר-קוד של 128-EAN.
ה- AI אינו חלק משדה הנתונים. כאשר משתמשים בנתונים ביישום אחר, כמו EDI, יש להשמיט את ה-AI.

הסימנים הבאים מייצגים את פורמט הנתונים:

a תווים אלפבתיים
n  תווים ספרתיים
an תווים אלפא נומריים
a3 3 תווים אלפבתיים, אורך קבוע
n3 3 תווים ספרתיים, ארוך קבוע
an3 3 תווים אלפא נומריים, אורך קבוע
a..3 עד 3 תווים אלפבתיים
n..3 עד 3 תווים ספרתיים
an..3 עד 3 תווים אלפא נומריים

YYMMDD תאריך, 6 תווים DD=יום בחודש, MM= חודש,YY=השנה 
 
  
רשימת מזהה יישומים של UCC\EAN
 
 

(א): כדי להראות רק חודש ושנה יש להציב "00" במקום "DD"

(ב): ספרה אחת נוספת לסימון אורך

(ג): ספרה אחת נוספת לסימון הנקודה העשרונית.

 

 


זיהוי פריט item

קוד אריזת משלוח

מזהה היישום (AI) 01
הגדרה אריזת משלוח, יחידה סטנדרטית
פורמט נתונים n14

  AI 01 הוקצה לצורך זיהוי מספר קרטון\ אריזה למשלוח. הפתרון של שימוש ב- 01 AI ובמספר אריזה EAN המיוצג באמצעות סימבולוגית 128-EAN, אינו בא במקום התקנים לסימון יחידות משלוח באמצעות סימבולוגית 13- EAN או 14-ITF. הוא ניתן כפתרון חלופי ליישומים מיוחדים שהתקנים הקיימים אינם מתאימים להם. פתרון זה אפשר לנצל לשימוש פנימי בחברה או לשימוש חיצוני- עם שותפים למסחר שהסכימו לכך.
זיהוי הפריט לצרכן (articles) הוא באמצעות 8-EAN, או 13-EAN. במקרה של 8-EAN, המספר ייושר לימין והמקומות הריקים משמאל לשדה ה-14 ימולאו באפסים
הספרה האחרונה של מספר הפריט (article no) היא ספרת ביקורת מודולו -10. היא מחושבת מ- 13 הספרות הקודמות לה, לפי אלגוריתם הסטנדרטי.
מזהה היישום מספר (01) מגדיר מספר חד משמעי עבור אריזה בעלת תכולה קבועה של יחידות.
הברקוד הינו בין 14 ספרות, בנוסף למזהה היישום (01).

דוגמא: נניח כי הפריט המשווק לצרכן הסופי הינו 7290001234990 כאשר 0- הינה ספרת ביקורת.
הפריט משווק לחנויות\ מחסנים באריזה בת 4 יחידות ובאריזה בת 30 יחידות. כלומר במספר סוגי אריזות שונות בעלות תכולה קבועה.

עבור 4 יחידות מבנה הברקוד על גבי האריזה הינו:
7 99 7290001234 1
כאשר: הקוד 1 = 4 יחידות, (עבור מוצר זה).
             הספרה 7 הימנית  = ספרת ביקורת, המחושבת מחדש.
 
עבור 30 יחידות מבנה הברקוד יהיה: 
1 99 7290001234 3
כאשר:  הקוד 3  = 30 יחידות, (עבור מוצר זה ).
             והסיפרה 1  = ספרת ביקורת, המחושבת מחדש.
 
כל מוצר יכול להכיל 8 סוגי אריזות שונות המיוצגות תחת הקודים 8-1.
קידומת 0 = המוצר הבודד.
קידומת 9 = שמורה למוצרים בעלי משקל \ כמות משתנה.
 
 
מספר פריט EAN של סחורות מוכללות

מזהה היישום (AI) 02
הגדרה קוד אריזה במשלוח, יחידה לא סטנדרטית
פורמט נתונים n14

 02 AI הוקצה לצורך זיהוי מספר אריזה\ משטח במשלוח של סחורות המוכללות ביחידה אחרת.
בניגוד ל-(01) AI, שמור קוד (02) AI  לאותם מקרים בהם משווקת אריזות המכילות כמות לא סטנדרטית של יחידות.
השיטה המועדפת לזיהוי כל יחידה תקנית היא באמצעות שימוש במספר פריט EAN סטנדרטי המיוצג על-ידי סימבולוגיות ITF,   EAN או 128-EAN, עם 01 AI (ראה3.31). זהו הפתרון הלוגי הברור אשר מבטיח את מירב הביטחון למשתמשים.
בנסיבות מסוימות נבנות שיטות יחידות לנוחות התובלה, ואין הן נסחרות בין החברות, כלומר הן אינן מתומחרות, אינן מוזמנות ולא מוגשים חשבונות בקשר אליהן.
כשיחידות תובלה אינן נסחרות, נוח לעיתים להראות את מספר הפריט של התכולה ולהדפיס אותו בצורת סמלי בר-קוד. לצורך זיהוי זה ניתן להשתמש ב-02 AI.
יש להשתמש ב-02AI  רק על יחידות משלוח אחידות, לדוגמה- כשלכל היחידות שבתכולה יש אותו מספר פריט. 02 AI מלווה תמיד ב-37 AI כמות. שדה הכמות מורה על מספר היחידות המזוהות על-ידי 02 AI אשר כלולות ביחידת המשלוח הראשית.
מותר להשתמש ב-02 AI כשבעקבותיו 37 AI רק פעם אחת, לתיאור רמת אריזה אחת. הגבלה זו דרושה להבטחת התרגום החד-משמעי של המידע.
 
גרסת המוצר

מזהה היישום (AI) 20
הגדרה גרסת המוצר
פורמט נתונים n2

20 AI מציין גרסה שונה של המוצר הסטנדרטי. בשיטה זו של הבחנה בין גרסאות לבין המוצרים הסטנדרטים מותר להשתמש אך ורק באותם מקרים בהם הגרסה אינה חשובה מספיק כדי לחייב שינוי במספר המקודד בסמל הראשי.

ערכי הספרות הנבחרות לגרסת המוצר נתונים לשיקול דעתה של החברה המיישמת אותן. אולם, אין לשוב ולהשתמש באותן שתי ספרות, אשר שימשו לגרסת מוצר מסוימת, עד לאחר 12 חודשים מהיום שבו הופסק ייצור אותה גרסה.

20 AI אמור להקטין עד למינימום את מניין מספרי הפריט השונים אשר משמשים לזיהוי יחידות משלוח, במקרים בהם זיהוי גרסות מוצר משניות משמעותי רק ליצרן.
 
 
מספרי מעקב

קוד סדרתי למיכלי משלוח

מזהה היישום (AI) 00
הגדרה קוד סדרתי למכלי המשלוח
פורמט נתונים n18

00 AI הוקצה לקוד הסדרתי של מכלי המשלוח.
תקן זה נועד לזהות באופן פרטני אריזות תובלה יחידניות. הוא מאפשר לזהות סחורה שנארזת באופן שונה באריזות תובלה שונות, למשל כשבוחרים מוצרים ואורזים אותם לפי הזמנה מיוחדת. דבר זה מסייע במשלוח, חלוקה וקבלה של אריזות בלתי סטנדרטיות.
 
מבנהו הכללי של הקוד הוא כדלהלן: PMMMMMMMM SSSSSSSSC 
כאשר               P                      = מציין האריזה (ספרה אחת)
                        MMMMMMMM = מספר חברה\ קידומת UCC\EAN (8 ספרות)
                        SSSSSSSS              = מספר סידורי המוקצה על-ידי החברה (8 ספרות)
                        C                              = ספרת ביקורת (ספרה אחת)
* מציין האריזה יהיה תמיד ערך שווה ל-3, שפירושו סוג אריזה לא מוגדר. הרשימה המלאה של מציינים בשימוש, בארה"ב היא כדלקמן:
0          = תיבה או קרטון
1          = משטח (pallet) גדולה מתיבה
2          = מכל גדול ממשטח
3          = לא מוגדר
4          = שימוש פנימי בתוך החברה
9-5       = שמור לשימוש עתידי
 
*שש-עשרה הספרות הרשומות אחרי מציין האריזה מורכבות כדלקמן:

- שדה של שמונה הספרות, המכיל את קידומת המדינה (729) ואת מספר מזהה החברה שהוקצה לה על- ידי ממ"י.
- הספרות הנותרות הרשומות אחרי הקידומת\ מספר החברה של UC\EAN  עד לשש-עשרה ספרות, הן המספר הסידורי, המשמש לזיהוי ייחודי של על אריזת תובלה למשך שנה אחת לפחות.
השיטה בה משתמשים כדי להקצות מספרים סידוריים נתונה לשיקול דעתה של החברה המקודדת את האריזה, אולם מספר כזה חייב להישאר ייחודי לכל קידומת\ מספר חברה לפחות למשך 12 חודשים.


* הספרה הבאה אחרי המספר הסידורי היא ספרת ביקורת המחושבת משבע-עשרה הספרות שקדמו לה, לפי האלגוריתם הסטנדרטי.
 

מספר אצווה ( batch) או מנה (lot)

מזהה היישום (AI) 10
הגדרה  מספר אצווה או מנה
פורמט נתונים 20..... an

10 AI מראה שהנתונים המקודדים מייצגים מספר אצווה או מנה. כשמשתמשים במספר זה על יחידת משלוח, הוא מתייחס לפריטים המוכלים בתוך יחידת המשלוח.
בתקן זה אפשר לקודד מספרים של קווי ייצור, מספרי משמרות, זמן ייצור וכו', אשר כל אחד לחוד או כולם יחד, בשילוב, יוצרים את מספר האצווה או המנה. חברה אינה חייבת להשתמש במבנה פנימי מלבד זה היוצר את מספר האצווה או המנה, אך חובה לאפשר לחברות אחרות להשתמש בקוד המלא כדי לזהות באופן חד-משמעי את האצווה או המנ (למשל לשם החזרת המוצר).
ניתן ליצור מספרי אצוות או מנות בפורמט זה על-ידי שימוש בתווים אלפבתיים ו/ או נומריים, והמספר יכול להיות בכל אורך עד לעשרים תווים, לכל היותר (לא כולל ה-AI).


מספר מנה (lot) (שימוש זמני)

מזהה היישום (AI) 230 עד 239
הגדרה מספר מנה (שימוש זמני)
פורמט נתונים 19..... n

230 AI עד 239 הוקצו לזיהוי מספרי מנות. הספרה השלישית של ה-(d) AI מציינת את המספר הממשי של הספרות (n) המרכיבות את מספר המנה., תוך שימוש בנוסחה d=2/(1+n) אורכו של מספר המנה הוא תמיד בלתי-זוגי. אם יש צורך לקודד מספר מנה באורך זוגי, חייבים להוסיף אפס בתחילתו.
לדוגמה: 1357964  233 מייצג את מספר המנה בן 7 הספרות 1357964. מספר המנה 12345678 יקודד כ-02345678 234.

AI  זה הותר לשימוש במספר יישומים, כאשר היה צורך לשרשר כמה שדות נתונים בעלי אורכים משתנים לסמל אחד, אך האמצעים המאפשרים להשתמש בתו 1 FNC כמפרד טרם היו זמינים. AI זה הותר לשימוש באופן זמני, ובסופו של דבר יבוטל.

מספר סדרתי

מזהה היישום (AI) 21
הגדרה מספר סדרתי
פורמט נתונים  20..... an

21 AI הוקצה לזיהוי המספר הסדרתי. המספר הסדרתי הוא קוד מיוחד אשר מוקצה ליישות מסוימת, על-ידי גוף מסויים, לכל אורך חייה של היישות. המספר הסדרתי, בצירוף מספר הפריט (המשמש לזיהוי ייחודי של סדרת פריטים זהים או דומים), מזהה באופן ייחודי כל פריט יחידני.
הקוד הסדרתי של מיכלי משלוח (00AI ) בנוי כך שהוא מזהה כל מיכל באופן ייחודי, ללא קשר למספר הפריט שלו. המספר הסדרתי (21 AI ) צריך להיות ייחודי רק לפריט מסויים.
חברה יכולה להשתמש בכל מבנה כדי לחולל את המספר הסדרתי, אך חובה לאפשר לכל גוף אחר להשתמש בצירוף מספר פריט/ מספר סידורי לשם זיהוי פריט מוגדר, ללא קשר למבנה הממשי של הקוד.

 

תאריכים

11  AI, 13 AI, 15 AI    , ו-17  AI מזהים סוגים שונים של תאריכים. על-גבי יחידת משלוח מתייחס התאריך לפריטים המוכלים בתוך יחידת המשלוח.
בתקן מזהי היישומים של EAN\UCC יש לתאריכים אורך קבוע של שש ספרות, בפורמט של (DDMMYY שנה, חודש, יום, משמאל לימין).
שנים מיוצגות על-ידי שתי הספרות האחרונות של השנה הקלנדרית.
שתי ספרות משמשות להצגת החודשים, כאשר לינואר יש הערך של 01 עד לדצמבר, עם הערך 12.
היום בחודש מוצג תמיד באמצעות שתי ספרות. ביישומים בהם הוא אינו משמעותי, מספיק להציג רק את השנה והחודש. במקרה כזה ימולא השדה של היום ב-"00", אשר משמעותו: "היום לא מוגדר".

דוגמאות: ה-1 ביולי 1994 יקודד "010794"
            סוף אוגוסט 1994 יקודד "000894".
במוצרים בעלי אורך חיים קצר, כאשר השנה אינה מוצגת בתווים קריאים לאדם, צריך בכל זאת להציג את השנה הרלוונטית בסמל הבר-קוד. 

תאריך יצור

מזהה היישום (AI) 11
הגדרה תאריך יצור
פורמט נתונים n6

תאריך הייצור הוא התאריך שבו יוצר המוצר על-ידי היצרן.
 
תאריך האריזה

מזהה היישום (AI) 31
הגדרה תאריך אריזה
פורמט נתונים n6

תאריך האריזה הוא התאריך שבו נארז המוצר הבסיסי המוכל באריזה.
 
תאריך עמידות מינימלית

מזהה היישום (AI) 15
הגדרה תאריך עמידות מינימלית
פורמט נתונים n6

תאריך העמידות המינימלי מציין את הצריכה האידיאלית או השימוש היעיל ביותר של המוצר. זוהי הודעה המתייחסת לאיכות. לעיתים קרובות מאוזכר תאריך זה בצורה: "ממולץ עד תאריך" או: "לשיווק עד תאריך".
 
תאריך עמידות מקסימלי

מזהה היישום (AI) 17
הגדרה תאריך עמידות מקסימלי
פורמט נתונים n6

תאריך העמידות המקסימלי מציין את גבול הזמן המתאים לצריכה או לשימוש המוצר. זוהי הודעה המתייחסת לבטיחות הציבור. לעיתים קרובות מאוזכר תאריך זה בצורה "לשימוש עד התאריך" או "תאריך אחרון לשיווק".
 
כמות

כמויות משתנות

מזהה היישום (AI) 30
הגדרה כמויות משתנות 
פורמט נתונים n8

30 AI מזהה כמויות משתנות בפורמט בעל אורך משתנה של עד 8 ספרות. מידע זה משלים אץ זיהוי המוצרים שכמויותיהם משתנות.
 
כמות

מזהה היישום (AI) 37
הגדרה כמות
פורמט נתונים n8

37  AI מזהה כמויות בפורמט בעל אורך משתנה של עד 8 ספרות. משתמשים בו תמיד בצירוף 02 AI (מספר פריט של היחידה שבתכולה).
 
 
 מידות
ה- AI במתוארים בסעיף זה מייצגים סוגים שונים של מידות.
לכל AI מתקשרת יחידת מידה בסיסית, המורכבת מ-4 ספרות. הספרה הרביעית מייצגת את מציין הנקודה העשרונית, הנקרא גם המעריך ההופכי (inverse exponent). הנתונים עצמם הם בפורמט של שדה נומרי בעל אורך קבוע של 6 ספרות.
מציין הנקודה העשרונית מציין את המצב הברור של הנקודה העשרונית שיש להחיל אותו על הערך המקודד. הערך מבוטא ביחידת הייחוס של המידה מושג על-ידי חילוק הערך המקודד ב-10 בחזקה המצויינת.
לדוגמא:
ק"ג                   ° 10 / 35= ק"ג 35  = 000035 3100
35 גרם = ק"ג       10 בחזקת 3 / 10 בחזקת 3     35 = ק"ג 0.035= 000035 3103
שימו לב שהנקודה העשרונית יכולה להופיע לפני השדה בן שש הספרות, למשל: 0.000000035=000035 3109.
 

מידות עסקיות

AI מ-3100 ועד 3209 מזהים סוגים שונים של מידות "עסקיות". הם מתייחסים לפריטים בעלי מידות משתנות, כשהמידה משמשת לחישוב המחיר.  
 
משקל נטו

מזהה היישום 3100 עד 3900
הגדרה משקל נטו, בק"ג
פורמט נתונים n6

מזהה היישום 3200 עד 3209
הגדרה משקל נטו, בליברות  (pounds)
פורמט נתונים n6

AI מ-3100 ועד 3109 ומ-3200 עד 3209 מזהים משקל נטו. זהו המשקל המשמש בסיס לחישובי הסכומים בחשבונות, בעסקאות מסחריות. 
  
 
אורך או המימד הראשון, עסקי

מזהה היישום 3110 עד 3119
הגדרה אורך או המימד הראשון, מטרים, עסקי
פורמט נתונים n6

AI מ-3110 ועד 3119 מזהים את האורך, או המימד הראשון, במטרים.
 
רוחב, קוטר או המימד השני

מזהה היישום 3120 עד 3129
הגדרה רוחב, קוטר או המימד השני, מטרים, עסקי
פורמט נתונים n6

AI מ-3120 ועד 3129 מזהים את הרוחב, הקוטר או המימד השני של מוצר, במטרים. 
 
עומק, עובי, גובה או המימד השלישי

מזהה היישום 3130 עד3139
הגדרה עומק, עובי, גובה או המימד השלישי, מטרים, עסקי
פורמט נתונים n6

AI מ-3130 ועד 3139 מזהים את העומק, העובי, הגובה או המימד השלישי, במטרים.
 
שטח, מטרים רבועים, עסקי

מזהה היישום 3140 עד 3149
הגדרה שטח, מ"ר, עסקי
פורמט נתונים n6

מ- 3140 AI וכד 3149 AI מזהים את השטח במטרים רבועים, המתקבל כרגיל ממכפלת האורך ברוחב.
 
נפח נטו, ליטרים

מזהה היישום 3150 עד 3159
הגדרה נפח נטו, ליטרים
פורמט נתונים n6

מ 3150 AI ועד AI 3159 מזהים את הנפח מטו בליטרים.
 
  
נפח נטו, מטרים מעוקבים

מזהה היישום 3160 עד 3169
הגדרה נפח נטו, מ3
פורמט נתונים n6


מ-3160 AI ועד 3169 AI מזהים א6ת הנפח נטו במטרים מעוקבים, שהיא המידה המתקבלת ממכפלת אורכו, רוחבו וגובהו המרביים של מוצר.
 
 
מידות לוגיסטיות


מ-3300 AI ועד 3409 AI מזהים מידות שונות הדרושות למטרות לוגיסטיות. AI אלה נוגעים במיוחד להפצה ומתייחסים ליחידה שעל-גבה הם רשומים.
 
משקל ברוטו

מזהה היישום 3300 עד 3309
הגדרה  משקל ברוטו, ק"ג
פורמט נתונים n6


 

מזהה היישום 3400 עד 3409
הגדרה  משקל ברוטו, ליברות (pounds)
פורמט נתונים n6


מ- 3300 AI ועד 3309 AI ומ- 3400 AI ועד 3409 AI מזהים את המשקל ברוטו. זהו המשקל הסחורה כולל האריזה.
 
אורך או המימד הראשון, לוגיסטיקה

מזהה היישום 3310 עד 3319
הגדרה  אורך או המימד הראשון, מטרים, לוגיסטיקה
פורמט נתונים n6


 AI מ-3310 ועד 3319 מזהים את האורך או המימד הראשון, במטרים.
 

רוחב, קוטר או המימד השני, לוגיסטיקה

מזהה היישום 3320 עד 3329
הגדרה רוחב, קוטר או המימד השני, מטרים, לוגיסטיקה
פורמט נתונים n6

מ- 3320 AI ועד 3329 AI מזהים את הרוחב, הקוטר או המימד השני של מוצר, במטרים.

 
עומק, עובי, גובה או המימד השלישי, לוגיסטיקה

מזהה היישום 3330 עד 3339
הגדרה רוחב, קוטר או המימד השני, מטרים, לוגיסטיקה
פורמט נתונים n6

מ- 3330 AI ועד 3339 AI מזהים את העומק, העובי, הגובה או המימד השלישי, במטרים.
 
 
שטח, מטרים רבועים, לוגיסטיקה

מזהה היישום 3340 עד 3349
הגדרה שטח, מ"ר, לוגיסטיקה
פורמט נתונים n6

מ-3340 AI ועד 3349 AI מזהים את השטח במטרים רבועים, נתון המתקבל כרגיל ממכפלת האורך ברוחב.
 
נפח ברוטו, ליטרים

מזהה היישום 3350 עד 3359
הגדרה  נפח ברוטו, ליטרים
פורמט נתונים n6

מ- 3350 AI ועד 3359 AI מזהים את הנפח ברוטו בליטרים
 
נפח ברוטו, מטרים מעוקבים

מזהה היישום 3360 עד 3369
הגדרה  נפח ברוטו,מ3
פורמט נתונים n6

מ-3360 AI ועד 3360 AI מזהים את הנפח ברוטו במטרים מעוקבים, או המידה המתקבלת כרגיל על-ידי מכפלת האורך, הרוחב והגובה המרביים של המוצר. 
 
 
  
סימוכין


מספר הזמנת הלקוח

מזהה היישום 400
הגדרה מספר הזמנת לקוח
פורמט נתונים 30...an

400 AI מזהה את מספר ההזמנה של הלקוח, או המספר שהוקצה להזמנה על-ידי הקונה. כשמספר ההזמנה מיוצג בבר-קוד, החברה יכולה לבדוק קבלת סחורות ולהשוות את הפריטים אוטומטית לתעודת המסירה או להזמנה. נוסף לכך, הדבר מאפשר תהליכים מדויקים יותר של השוואת חשבונות.
 

קודי אתר (location)


ה-AI המתוארים בסעיף זה מזהים קודים של אתרים (location) ואת הפעולות הקשורות אליהם בעסקאות מסחריות.
410 AI, 411 AI ו-412 AI מזהים אתרים פיזיים או תפקודיים, תוך שימוש בקוד האתר של 13-EAN.
402 AI ו 421 AI מזהים מספרי מיקוד של הדואר. את המספרים הללו מקצה בדרך כלל רשות דואר לאומית. כללית, הם אינם מזהים אתר מוגדר, אך הם משמשים כמידע משלים ביישומים הדרושים מיון או ניתוב של אריזות תובלה.
 
שלח – מסור

מזהה היישום 410
הגדרה שלח אל (מסור ל-) קוד אתר של EAN
פורמט נתונים n13

410 AI מציין קוד אתר, המזהה את הגוף שצריך למסור לו את הסחורה.
 
חייב- שלח חשבון

מזהה היישום 411
הגדרה חייב את (שלח חשבון ל-) קוד אתר של EAN
פורמט נתונים n13

411 AI מציין את קוד האתר המזהה את הגוף שאליו נשלח החשבון.
 
  
רכוש

מזהה היישום 412
הגדרה רכוש מ-קודד האתר של הגוף ממנו נרכשת הסחורה
פורמט נתונים n13

412 AI מציין את קוד האתר המזהה את הגוף המייצר את הסחורה, או שהסחורה נמצאת ברשותו, וניתן להשיג אותה ממנו.
 
מיקוד הגוף המקבל

שלח- מסור – רשות דואר זהה

מזהה היישום 420
הגדרה שלח אל (מסור ל-) מיקוד דואר
פורמט נתונים 9...an

420 AI מציין את מיקוד הדואר של הגוף שאליו יש לשלוח את הסחורה, בהנחה שהגוף השולח והגוף שאליו נשלחת הסחורה שייכים לאותה רשות הדואר.
 
שלח- מסור- רשויות דואר שונות

מזהה היישום 421
הגדרה  שלח אל (מסור ל-) מיקוד דואר בעל קוד מדינה בן 3 ספרות של ISO
פורמט נתונים 9...an+3n

421 AI מציין את קוד המדינה של ISO ואת מיקוד הדואר של הגוף אליו נשלחת הסחורה, בהנחה שהגוף השולח והגוף שאליו נשלחת הסחורה שייכים לרשויות דואר שונות.
 


 יישומים מיוחדים


 HIBCC

מזהה היישום 22
הגדרה  HIBBCC- כמות, תאריך, אצווה
פורמט נתונים  19...an

 22  AI מציין מבנה נתונים חלופי משני מיוחד של HIBBCC. מבנה נתונים זה כולל שדה כמות אופציונאלי, שדה נתונים אופציונאלי, מספר מנה\ אצווה או מספר סידורי וכן תו קישור.
מפרט של מבנה הנתונים מתואר ב"תקן תיוג של ספקי בר-קודים בתעשיית הבריאות" (Health Industry Bar Code Supplier Labeling Standard), שניתן להשיג אותו מ- HIBCC לפי המען הבא:
Health Industry Business Communications Council North 5110
40 th st. Suite 120, Phenix AZ 85018 U.S.A   


מוצרים גליליים

מזהה היישום 8001
הגדרה  מוצרים גליליים- רוחב, אורך, קוטר מרכזי, כיוון, חיבורים
פורמט נתונים n14

8001 AI הוקצה למידע הקשור במוצרים גליליים, כגון גלילי נייר. זיהוי הפריט מתאפשר באמצעות 13-EAN או 128-EAN עם 10 AI.

המידע המשתנה מסופק על-ידי 8001 AI עם המבנה הבא:

רוחב החריץ במילימטרים 4 ספרות
אורך ממשי במטרים  5 ספרות
קוטר מרכזי פנימי במילימטרים 3 ספרות
כיוון הליפוף (1,0 או 9)   1 ספרות
מספר חיבורים (splices)   1 ספרות

רוחב החריץ הוא רוחב הגליל. האורך הממשי הוא אורכו הכולל של המוצר בגליל. הקוטר מתייחס לחלק הפנימי של הגליל עצמו. כיוון הליפוף מציין באם חזית המוצר פונה פנימה או החוצה. הכיוון מקבל את הערכים הבאים: 0 לפנייה החוצה, 1 לפנייה פנימה, 9 כשכיוון הליפוף אינו ידוע או אינו חשוב. הספרה האחרונה מציינת את מספרן הממשי של החיבורים אם הוא פחות מ-8 או שווה ל-8. הערך 9 מציין כי מספר החיבורים אינו ידוע. 
 

מספר סידורי אלקטרוני לטלפונים תאיים ניידים

מזהה היישום 8002
הגדרה מספר סידורי אלקטרוני לטלפוניים תאיים ניידים
פורמט נתונים  20...an

8002 AI מוקמה למספר סידורי האלקטרוני (ESN) של הטלפוניים התאיים הניידים ( CMT). מספר זה מוקצה בדרך כלל על-ידי רשות לאומית או רב-לאומית. ה-ESN ייחודי לכל CMT. 
 
יישומים פנימיים
 
שימוש פנימי ו\או שימוש מוסכם הדדית

מזהה היישום 91 עד 98
הגדרה פנימי של החברה (שימוש זמני)
פורמט נתונים  30...an

מ- 91 AI ועד 98 AI הוקצו ליישומים פנימיים של חברות.


בגרסה הקודמת של תקן UCC\EAN ל-AI ציון כדלקמן:
"מוצע להבחין בן הסוגים הבאים של AI, כדי למנוע אי-בהירות:
91 ו-92              לשימוש ספקי חומרי גלם, אריזות ורכיבים
93 ו-94              לשימוש יצרנים
95 ו-96              לשימוש מובלים
97 ו-98              לשימוש סיטונאים וקמעונאים"

הניסיון שנצבר על-ידי משתמשים מראה שחלוקת – AI לסוגים אינה מבטיחה חד-משמעות מלאה.
EAN ו-UCC שוקלים לבטל בהדרגה חלק AI  אלה, או את כולם. 
 
טקסט חופשי

מזהה היישום 99
הגדרה טקסט חופשי (לועזי)
פורמט נתונים  30...an

99 AI הוקצה לקידוד של טקסט חופשי בצורת בר-קוד. ביישמי מחשב יידרש בדרך כלל עיבוד ידני של טקסט כזה על-ידי הגוף המפענח את הטקסט משום כך מומלץ להגביל את השימוש ב- AI זה למידע שלא ניתן לקודד אות בפורמט תקני. 

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
Copyrights © Gs1 Israel, 2007. all rights reserved