האגודה לקידוד המוצר בישראל (ממ"י), GS1 ישראל, פועלת לקידום הקשר בין ספקים ומשווקים בישראל לטובת ייעול שרשרת האספקה. קידום הקשר, נעשה על ידי הקניית שיטות עבודה מתקדמות וסטנדרטים להעברת מידע בין גופים תוך יצירת שפה אחידה ובינלאומית לעסקים. שיטות העבודה משלבות שימוש בטכנלוגיות ברקוד , RFID ,סחר אלקטרוני (EDI) ועוד.

זיהוי יחידות באמצעות SSCC

את מה צריך SSCC לזהות?


SSCC הוא תקן לא רשמי המיועד לזיהוי מכולות משלוח ולתת להם תווית. אפשר להגדיר מכולה כיחידה הפיזית הקטנה ביותר שאיננה קשורה באופן קבוע ליחידה אחרת בנקודה כלשהי בתהליך ההפצה: לכן יש לטפל בה כיחידה נפרדת על-ידי השולח או המקבל של הסחורה.
 השימוש ב-SSCC הוא בעיקר בתחום המעקב אחרי המכולות ולא בתחום זיהוי הפריט עצמו. הזיהוי נעשה בדרך כלל על-ידי שימוש במספרי פריטים קבועים ולא סדרתיים מסוג EAN.
ככלל, שימוש במבנה הקוד של SSCC היה כדאי אם מתקיים אחד התנאים הבאים:  

  • יש צורך לקשור בין מאפיינים חשובים של במוצר לבין מכולה מסוימת על מנת להבטיח טיפול ועיבוד יעילים (למשל תאריך שימוש מומלץ או תאריך תפוגה, מספרי סדרות, מספרי הזמנות הצרכן וכו').
  • השימוש במספר מקל על נוהלי הטיפול (למשל ריצוף בהצלבה של ארגזים cross-docking  על היעד הסופי בפעולות מחסן).
  • תוכן המכולה איננו קבוע ואיננו סטנדרטי כלומר יש לנו מכולות שונות לא סטנדרטיות של ניתנות לזיהוי על-ידי מספר פריט EAN.
  • יש צורך בבקרה נוספת ובמעקב נוסף אחרי המכולה בשיקולי ויסות (למשל עקיבה אחרי הסדרה\מנה) או בגלל ערך התוכן (מטעני יחידה, למשל משטחים שלמים או מטעני משאית).


הערה: זיהוי סטנדרטי של המכולות איננו הדרך היחידה לקשור בין נתונים משתנים למכולה נתונה. אפשר גם לתרגם את הנתונים המשתנים לבר-קוד על-ידי שימוש בזיהוי היישום (AI) ובסמלים של 128- UCC\EAN (ראה סעיף 2.4) ולהוסיף בר-קוד זה למכולה כתוספת למספר הפריט של EAN. קידוד הנתונים המשתנים בבר-קוד על המכולה מתאים במקרה שתקשורת אלקטרונית איננה זמינה או כשפשוט אי אפשר לשגר הודעת משלוח אלקטרונית (EDI) בגלל מועד מסירה קרוב ביותר. 

                                                                                                                                         
SSCC מתאים במיוחד לזיהוי תערובות מוצרים שהם ייחודיות לצרכן, כי הוא מאפשר לזהות סחורה שנארזה בצורות שונות במארזים שונים, למשל במקרה שהמוצרים נשלפים ונארזים בהתאם להזמנות השונות.                         

מבנה ה-SSCC

יש להתייחס אל  SSCC כאל מספר לא משמעותי בן 18 ספרות המזהה באופן ייחודי את היחידה אליה הוא מצורף. על מנת להבטיח ייחודיות בכל העולם,UCC ו-EAN international הגדירו את מבנה הקוד הכללי הבא:

מקום  18

מקומות 10-17

מקומות 2-9

מקום 1

ספרת ביקורת

מספר סדרתי מוקצה על-ידי החברה

קידומת UCC\EAN ואחריה מזהה החברה

מציין אריזה

    
1. מציין האריזה, תמיד במקום הראשון (מקום 1)
טבלת מצייני האריזה להלן הינה בגדר המלצה בלבד ומומלץ, לשם הפשיטות, במקרים של ספק להשתמש בערך 3, שפירושו סוג אריזה לא מוגדר כמציין אריזה. להלן הרשימה המלאה הנמצאת בשימוש בארה"ב:
0= ארג או קרטון
1= משטח (גדול מארגז)
2= מכולה (גדולה ממשטח)
3= לא מוגדר
4= לשימוש פנימי (בתוך החברה)
5-9= שמורים לשימוש עתידי
שש-עשרה הספרות הבאות אחרי מציין אריזה מורכבת מהקבוצות הבאות:


2. קידומת EAN\UCC במספר החברה (מקומות2-9)
שדה בן 8 ספרות במקומות 2-9, שתמיד מתחיל עם קידומת- EAN\UCC    ומכיל את מזהה החברה שהוקצה לה על-ידי ממ"י. לארגונים מסוימים במסגרת ה-EAN יש מספרי קידומת\חברה באורך שונה משבע ספרות. במקרה זה המספר מיושר לשמאל. במדינת ישראל יבוא הדבר לידי ביטוי: 12345  729. כאשר 729 קידומת מדינת ישראל, 12345- מספר בן 5 ספרות המזהה את החברה.
חלק זה של הקוד הופך את SSCC לייחודי בכל העולם, ללא קשר עפ המקום שבו הוקצה הקוד או המקום שמשתמשים בו. כתוצאה מכך אפשר להשתמש ב- SSCC במערכות פתוחות, כלומר החברות לא נזקקות להסכמי סחר דו-צדדים להחלפת מספרי זיהוי פנימיים ומבני קוד.


3. מספר סידרה מוקצה על-ידי החברה (מקומות 10-17)


המקומות הבאים (10-17) הם המספר הסדרתי המשמש לזיהוי ייחודי של כל חבילה במשך שנה לפחות. השיטה שבה מוקצים מספרי הזהות נתונה לשיקול דעתה של החברה המקודדת את החבילה. יחד עם זאת, אין לחזור על אותו מספר במשך תקופה של לפחות 21 חודש. תחום מספרי הזהות ינוע בדרך כלל בין 00000000 ל- 99999999, תלוי באורך השדה הקודם.
מספר הזהות נהפך למספר יחיד על-ידי חיבורו (שירשור) עם הקידומת של EAN\UCC ולמספר החברה, והוא מאפשר לקבל באופן אוטומטי מידע על מכולות המשלוח כגון תוכן המכולה, יעד, מספר הזמנה, וכו'.
משתמשים יכולים לרצות לבנות את מספר הזיהוי בצורת חסרת משמעות כדי לאפשר כמה אתרים או מחלקות להנפיק מספר יחיד מבלי שיצטרכו לפנות, מכל פעם, אחד לשני או לאתר מרכזי מנהל את בנק מספרי הזיהוי. ניתן לעשות זאת על-ידי הקצאה מראש של תחומי מספרים לאתרים השונים המנפיקים את ה-SSCC- ים.


4. ספרת ביקורות הנתונים (במקום ה-18)
הספרה האחרונה הבאה אחרי ספרת הביקורת המחושבת מתוך 17 הספרות הקודמות לפי אלגוריתם הסטנדרטי המשמש גם למספרי הפריטים של EAN, כלומר מודולו 10 עם מקדמי שקלול 3,1,3,1. המופעלים מימין לשמאל. ספרת הביקורת משמשת להגדלת מהימנות נתונים במקרה של הקלדת נתונים ידנית, למשל במקרים שהסורק אינו מצליח לקרוא את הבר-קוד של ה-SSCC. האלגוריתם לחישוב ספרת הביקורת מופיעה בפירוט בחוברת "ברקוד מידע בסיסי" שהוצאה לאור ע"י ממ"י
 
SSCC והודעת המשלוח \ משלוח מקודם אלקטרונית


העברה מראש של המידע המתייחס למכולה נשלחת היא מושג מרכזי בשימוש ב-SSCC. ללא מידע זה, המקבל יצטרך לסמוך על המידע הרשום באופן פיזי על המכולה בצורת בר-קוד או בצורה הניתנת לקריאה על-ידי אדם, ועל מידע שנמסר לפני שהמכולה הורכבה ונשלחה. העברת נתונים אלקטרונים (EDI) היא הדרך היעילה ביותר מבחינת דיוק ומהירות להספקת המידע מראש על המשלוח. המפתח להצלחה של ההודעה האלקטרונית על המשלוח הוא בהודעה המקדימה. במקרים מסוימים, כשמקבל הסחורה נמצא בקרבת מקום לנקודת המשלוח, יהיה משום אתגר במילוי דרישה זו.


בנקודת המשלוח
במקרה של מכולות לא סטנדרטיות המכילות תערובות של מוצרים, השולח יכול לסרוק בנקודת האריזה את מספרי EAN של פריטים וכן מידע נוסף (כגון מספרי סדרות או תאריכי תפוגה) של המוצרים שנבחרו למלא הזמנה מסוימת ונארזו במכולה. ציוד מקוון להדפסת תוויות יכול לשמש ליצירת תווית משלוח, שתכלול את ה- SSCC ברגע שהמכולה הורכבה. ה-SSCC ישמש כמפתח יחוס המאפשר גישה לפרטים של כל המוצרים הכלולים במכולה.
יש לסרוק את ה-SSCC-ים של מכולות סטנדרטיות (למשל מטען משטח מלא של מוצר אחד) או ה-SSCC-ים של מכולות לא סטנדרטיות עם תערובות מוצרים, כדי לאשר משלוח ולוודא שהם הוטענו על המוביל הנכון ליעד הנכון. אחרי שהכלה-SSCC-ים נסרקו, מערכת המידע התומכת יכולה לבדוק שההזמנה הושלמה, ושהצרכן יקבל משלוח מלא ללא טעויות. המערכת יכולה אז להדפיס תעודת משלוח שתלווה את הסחורה וליצור באופן אוטומטי הודעת משלוח אלקטרונית ורשומת חשבון עבור הסחורה שתישלח בפועל.


בנקודת הקבלה
הודעת המשלוח האלקטרונית (EDI) שנשלחה מראש על-ידי הספק מאוחסנת על-ידי המקבל במסד נתונים ממוחשב. לפני הגעת המשלוח, נבדקת התאמת תוכנו להזמנת רכש תלויה ועומדת לפי מספר הזמנת הצרכן הכלולה בהודעת ה-EDI. המוצרים והכמויות הכלולים בכל ה-SSCC-ים המהווים חלק מהמשלוח מושווים עם המוצרים והכמויות שהוזמנו על-ידי הצרכן, ובעיות אי-התאמה נפתרות ידנית.
הודעת המשלוח האלקטרונית מאפשרת למקבל לדעת בדיוק איזה מוצרים נשלחו ומתי, ובכך להתכונן לקבלת הסחורה. הודעת המשלוח האלקטרונית מבטיחה את ההתאמה בין המוצר שנשלח למוצר שהתקבל ומקטינה את זמן הפריקה ברציף הקבלה. בנקודת הקבלה ניתן לבדוק את המשלוח במספר רמות. אפשר לבדוק את המספר הכולל של מכולות כנגד הודעת המשלוח. מאחר ותוכן המכולות הועבר מראש אלקטרונית, אפשר לבצע בדיקה מדגמית על בסיס אקראי של התוכן המדויק של המכולות. נוהל זה מאפשר לגלות אי-התאמות לפני שהמוצר מגיע לנקודת המסירה האחרונה. מערכות קבלה ניתנות לעדכון אוטומטי, וניתן לעקוב אחרי מוצרים לכל אורך תהליך ההפצה.
 
 
קידוד ה-SSCC בבר-קוד 

   
שימוש בסורקי בר-קוד לקריאה אוטומטית של מידע המקודד בברקוד מדויק לפחות פי 10,000 מקריאה והקלדת ידניים. כל מערכת בר-קוד בנויה משני רכיבים בסיסיים: תוכן המידע ומערכת סמלי הבר-קוד.
 
תוכן המידע
אפשר לקודד בבר-קוד מגוון רחב של נתונים: קוד המוצר, מספר סדרה, תאריך מומלץ לשימוש, וכו' . על מנת לאפשר עיבוד אוטומטי, על המידע הנקלט במערכת מחשב להיות מוגדר במדויק ובאופן חד-משמעי. יש על כן צורך לסמן בבירור כל סוג של רכיב מידע. סוגי המידע השונים מוגדרים על-ידי מזהה יישום או AI (Application Identifiers). ה-AI הוא קידומת המזהה את סוג רכיב המידע ואת הפורמט הבא אחריו.
 
דוגמא 21 AI
21 AI מוגדר כמספר זהות בפורמט 20..an (אלפאנומרי, עד 20 תווים)

 גם ה-SSCC כפוף לכל הזה והוא מסומן בצורה ברורה על-ידי מזהה היישום 00 כפי שהוגדר בתקן של UCC\EAN לזיהוי ישום.
 
 
 
דוגמה 00 AI
00  AI מוגדר כקוד זהות מכולה (SSCC) בפורמט 18n (18 ספרות, אורך קבוע)
 
 


  
התקן של UCC\EAN לזיהוי יישום מגדיר מספר רב של AI-ים המכסים את מרבית דרישות התעשייה. ה-AI-ים מזהים רכיבי מידע פשוטים מסוגים שונים ומאפשרים את שימושם ברחבי תבל ותחומי תעשייה שונים. בנוסף לכך, התקן תוכנן בצורה המאפשרת הוספת AI-ים נדרשים חדשים מבלי שיהיה צורך לשנות יישומים קיימים, אלא אם כן היישום אמור להשתמש ב-AI החדש. בכל המקרים האחרים תוכנת היישומים הקיימת יכולה להתעלם בבטחה מה-AI-ים החדשים ומשדות הנתונים שלהם.

השימוש ב-AI-ים מאפשר גם לחבר מספר שדות נתונים בסמל בר-קוד אחד, שיטה הידועה בשם שרשור (concatenation). בכך נחסכים נפח אריזה ו\או הוצאות הדבקת תוויות: בנוסף, משופר בטחון הסריקה כתוצאה מהקטנת מספר הברקודים אותם יש לסרוק על מנת לאסוף את כח המידע הקשור עם היחידה אותה מעבדים.

מושג בסיסי ביישום של תקן מזהה יישום (AI) הינו העיקרון של "קרא את כל הסמלים". בין אם בסביבת סריקה אוטומטית או בסביבת סריקה ידנית, המערכת או המפעיל קוראים את כל סמלי הבר-קוד על היחידה. הקורא מזהה את סמלי ה-128 UCC\EAN והמפענח מעביר את כל ה-AI-ים הרלוונטיים ואת שדות הנתונים שלהם לתוכנת היישום לעיבוד נוסף, תוך שהוא מתעלם בבטחה מ-AI-ים אחרים.

מערכת סמלי הבר-קוד 
תקן סמלי הבר-קוד 128-UCC\EAN, שהוא השם שניתן לתת-קבוצה מוגדרת של תקן 128, מגדיר את סמלי הבר-קוד בהם משתמשים לקידוד המידע, כולל ה-SSCC-ים, בהתאם לכללים שנקבעו בתקן זיהוי היישום (AI) 128-UCC\EAN. משתמשים בתבנית ייחודית להתחלת הקוד הכוללת קוד פונקציה 1 השמור לשימושים כפי שנקבעו על-ידי UCC ו-EAN.
 
השימוש בסמלים הייחודים של 128-UCC\EAN מבטיח רמה גבוהה של בטחון למשתמשים הפועלים בסביבות של קוד וסמלים מעורבים. היכולת להבדיל בין סמלי 128-UCC\EAN לבין הסמלים של בר-קודים אחרים מאפשרת לתוכנות היישומיות לבחור ולעבד רק את ה- AI-ים ואת המידע הרלוונטי שלהם בהתאם לכללי תקן מזהי היישום.

יש גם סיבות נוספות שהביאו לבחירת סמלי 128- UCC\EAN עבור יישומים אלה, בניהן:

  • היכולת לקודד את כל קבוצת 128 תווי ASCII.
  • הדחיסות שלו, שכוללת קידוד שני תווים נומריים על-ידי תו בר-קוד אחד בעזרת תכונת הדחיסה בצפיפות גבוהה של קבוצת תווים C.
  • היכולת להבדיל בעצמו או להבחין בין סמלי 128-UCC\EAN לבין סמלי בר-קוד אחרים כגון ITF או קוד 39 כשמשתמשים בסורקים מבחינים ( auto discriminating ).
  • המהימנות וביטחון המידע הגבוה הנובעים מהשימוש בתבניות "התחל ועצור" (start and stop patterns) דו-כיווניות ייחודיות למניעת טעויות קריאה בגלל סריקה חלקית, ומשתי תכונות בדיקה עצמית בלתי-תלויות: בדיקה עצמית של התווים באמצעות זוגיות ותו מודלוס 103 לבדיקת הסמל. 


מאפיינים אלה הופכים את 128-UCC\EAN לאחת משיטות הבר-קוד החד-מימדי הדחוסות ביותר והמהימנות ביותר הזמינות היום בשוק.


 ה-SSCC ותוויות המשטחים
בסביבה אופטימלית SSCC-ים המתורגמים לבר-קוד הם הרכיב היחידי הנחוץ כדי לקשור בין הזרימה הפיזית של הסחורה לבין המידע הנלווה המעובר דרך EDI בכל עסקה. למעשה, לא תמיד זמינים ערוצי תקשורת אוטומטים לחלוטין המאפשרים לסמוך על קבצים אלקטרונים בלבד לקבלת מידע על תנועת הסחורה. לכן חובה לציין את המידע הרלוונטי על הסחורה עצמה, בנוסף למספר הזהות שלה. שדות המידע השונים צריכים להיות מאורגנים בצורה סטנדרטית כדי להקל על ההבנה והעיבוד שלהם על-ידי הצדדים בעסקה. תקן התוויות של EAN נועד למטרה זו, והוא מציג את המידע על היחידה שלה הוא צמוד בצורה ברורה ותמציתית.
עקרונית מחולקת תווית המשטח\ אריזה לשלושה חלקים:
1) סמלי ברקוד וספרות פענוח בתחתית התווית.
2) איזור "קריא אדם" המכיל את פרטי המיכל במרכז התווית.
3) איזור "חופשי לכתיבה" בראש התווית (מכיל בדרך כלל פרטי יצרן\ לקוח).


מימדי הברקוד וגודל התווית
ככלל על הברקוד להופיע על גבי האריזה באופן אנכי, גובה הבר-קוד לפחות 27 מ"מ (למקדם הגדלה של 84% שהוא המינימלי ), איזור הטקסט החופשי על גבי התווית אינו מוגבל בגודלו, ספרות הפענוח לברקוד תופענה כ- 3 מ"מ מתחת לברקוד. הטקסט המציין את מרכיבי הבר קוד יהיה בגובה 7 מ"מ לפחות.
 
עקרונית לתווית המשטח\ אריזה שני גדלים בסיסים:
1. תווית סטנדרטית ברוחב 148 מ"מ ובגובה 210 מ"מ (A5).
2. כאשר כמות הנתונים המוצגת על גבי התווית קטנה (בעיקר כאשר פריטי המיכלים נשלחו ב-EDI ), אפשר להשתמש בתווית ברוחב 105 מ"מ ובגובה 74 מ"מ (A7).

מיקום התווית על גבי המיכל 
המיקום האידיאלי לתווית הינו בכל ארבעת צידי המיכל. במקרים בהם אין אפשרות לבצע זאת יש להדביק שני תוויות בשני צדדים משיקים. אין להדביק 2  תוויות זהות בצד אחד של המיכל.


בגלל גובהן השונה של תוויות המשטח\ אריזה התקן למיקום התווית מתייחס לברקוד המופיע על התווית ולא לשוליה. יש להדביק את התווית על דפנות המיכל כאשר מרכזו האופקי של הברקוד המציין את מספרו הסידורי של המיכל  ( התחתון מבין כולם) נמצא בגובה 450 מ"מ    (50\    +\-  מ"מ ) מבסיס המיכל או המשטח אליו צמוד המיכל. על התווית להיות רחוקה לפחות 50 מ"מ מצידי המיכל. המידה וקיימות תוויות נוספות על המיכל גם עליהן לרחק 450 מ"מ מבסיס המיכל ולהיות מודבקות לצידי התווית המכילה את מספר המיכל.
 
דוגמת תווית בגודל A7
  
 


 
 
דוגמת תווית כוללת 4 סוגי קודים (גודל A5)
 

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
Copyrights © Gs1 Israel, 2007. all rights reserved