האגודה לקידוד המוצר בישראל (ממ"י), GS1 ישראל, פועלת לקידום הקשר בין ספקים ומשווקים בישראל לטובת ייעול שרשרת האספקה. קידום הקשר, נעשה על ידי הקניית שיטות עבודה מתקדמות וסטנדרטים להעברת מידע בין גופים תוך יצירת שפה אחידה ובינלאומית לעסקים. שיטות העבודה משלבות שימוש בטכנלוגיות ברקוד , RFID ,סחר אלקטרוני (EDI) ועוד.

מבנה הקוד

הברקוד, המופיע על גבי האריזה מכיל ארבעה סוגי מידע לפי הפירוט בתרשים:

4

729000123456

3

(01)

מקום 1

מקומות 2-13

מקום 14

משמאל לקוד

ספרת בקורת

12 ספרות שמאליות מתוך EAN-13 של המוצר המוכלל באריזה

מציין אריזה

(רק ב- UCC\EAN-128 )

AI- מזהה יישום

דוגמא

 מוצר המסומן בקוד 13-EAN בספרות 7290001234563, כאשר הספרה הימנית ביותר בקוד (שלוש) הינה ספרת הביקורת.
המוצר נארז באחת מ 4 סוגי אריזות וספק המוצר יחליט איזה מציין אריזה יוקצה לכל אחת מ 4 סוגי האריזות (וידווח על כך לממ"י ולרשתות).

 

כמות באריזה

מציין אריזה

ספרת ביקורת

(מחושבת מחדש)

ברקוד

ע"ג האריזה

18 יחידות באריזה

1

0

17290001234560

24 יחידות באריזה

3

4

37290001234564

30 יחידות באריזה

5

8

57290001234568

45 יחידות באריזה

7

2

77290001234562

 


מציין האריזה (ספרה אחת) יוצמד לספרות הברקוד משמאל
 
בסופו של תהליך, כל ארבעת סוגי האריזות לאותו מוצר תהיינה שונות, אחת מהאחרות, בספרה השמאלית (מציין האריזה) ובספרה הימנית (ספרת הביקורת). ספרות 2-13 בברקוד, המייצגות את קוד המוצר תהיינה זהות בכל האריזות.
 
מציין אריזה (מקום ראשון)
 
מציין האריזה מונה ספרה אחת (אפס עד תשע), כאשר כל ספרה מציינת סוג אריזה שונה למוצר מסוים.
 
*אין צורך, ולעתים בלתי אפשרי, לקבוע מציין אריזה לכל סוג אריזה הנמצא אצל הספק שהרי קיימים רק 10 סוגים למציין אריזה (ובפועל 8 כפי שנסביר בהמשך) ורבים מהספקים במגוון של למעלה מ10 סוגי אריזות. לכל המוצרים קוד מציין אריזה ניתן למוצר EAN  היינו, יתכן בהחלט כי אותו גודל אריזה המכילה אותה כמות מוצרים תצוין לשני מוצרים שונים במציין אריזה שונה.
 
בהיות המוצרים שונים בגדלם ובצורת אריזתם לא נקבעו כללים מפורטים לציון כמות המוצרים באריזה וסוג האריזה עצמה, אולם, כדי להשתמש באופן מושכל במציין האריזה, חובה על הספק להקפיד על מספר כללים:
 
1. הספק יחליט מראש על אסטרטגיה לפיה תסומנה האריזות בארגון. החלטה מראש תסייע בבחינת שיטת הסימון לפני תחילת הביצוע ובהעברת המידע אודות שיטת הסימון בתוך האירגון.
כדאי, בנקודת זמן זו, להתייחס גם לאריזות אשר עתידות להיות בארגון. קביעת שיטת הסימון תסייע בעתיד בסימון אריזות חדשות ותחסוך דיונים מיותרים לגבי כל אריזה.
 
2. הספק ידווח מבעוד מועד לרשתות השיווק ולאגודה לקידוד המוצר, על אופי מציין האריזה, היינו, מהי כמות היחידות בכל מציין אריזה למוצר מסוים. בהתאם לדווח זה, יערכו מחסני הקבלה לזיהוי נכון של קודי מצייני האריזות השונות לכל מוצר.
 
3. במקרה של ביטול סוג אריזה מסוים למוצר, לא יעשה שימוש באותו מציין אריזה במשך 12 חודשים לפחות מתאריך הפסקת השימוש באריזה. במקביל יידע הספק את האגודה לקידוד המוצר ורשת השיווק בביטול מציין האריזה לאותו מוצר.
 
 
קודים למציין אריזה
  

קודים למציין אריזה

שימוש

0 למוצר עצמו כשנארזת יחידה
1-8 לשימוש לפי שיקול דעת הספק
9 מיועד למוצרים בעלי כמות או משקל משתנים. לברקוד זה מצורף מזהה ישום נוסף המגדיר כמות יחידות (או משקל) מדויקים, לשימוש רק ב- UCC/EAN-128


מאפייני מוצר (מקומות 2 עד 13 מימין)
 
מימין למציין האריזה תופענה 12 הספרות השמאליות (מקומות 2 עד 13 מימין) של מספר המוצר, ללא ספרת  הביקורת של  13 -EAN .
באריזה המכילה מוצרים המסומנים בקוד 8-EAN, יופיעו על גבי הברקוד 7 הספרות השמאליות של הקוד (ללא ספרת הביקורת) כאשר משמאל לאותן 7 ספרות יוצמדו 5 אפסים מובילים, סה"כ 12 ספרות בדומה ל 13 -EAN.
 ספרת הביקורת המקורית שהושמטה, תחושב מחדש ל- 12 ספרות ולמציין האריזה.

ספרת ביקורת (מקום ראשון מימין)
 
ספרת הביקורת מחושבת מחדש לכל 14 הספרות לפי השיטה הידועה (מודולו 10) תוך התייחסות לקוד האריזה כחלק מהקוד (ראה חוברת "ברקוד - מידע בסיסי").
 
כיצד מחשבים את ספרת הביקורת?
 
1. מסכמים את כל ספרות הברקוד במיקומים האי זוגיים משמאל לימין (1,3,5,7,9,11,13).
2. מכפילים את התוצאה בסעיף 1 ב- 3.
3. מסכמים את כל ספרות הברקוד במיקומים הזוגיים משמאל לימין (2,4,6,8,10,12).
4. מחברים את התוצאות שהתקבלו בסעיפי 2 ו 3.
5. הספרה  המשלימה את התוצאה בסעיף 4 לכפולה הקרובה של 10 הינה ספרת הביקורת.
במקרה בו התוצאה בסעיף 4 הינה כפולה של 10, ספרת הביקורת תהיה 0.

דוגמת חישוב ספרת הביקורת 14 ספרות

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
Copyrights © Gs1 Israel, 2007. all rights reserved