האגודה לקידוד המוצר בישראל (ממ"י), GS1 ישראל, פועלת לקידום הקשר בין ספקים ומשווקים בישראל לטובת ייעול שרשרת האספקה. קידום הקשר, נעשה על ידי הקניית שיטות עבודה מתקדמות וסטנדרטים להעברת מידע בין גופים תוך יצירת שפה אחידה ובינלאומית לעסקים. שיטות העבודה משלבות שימוש בטכנלוגיות ברקוד , RFID ,סחר אלקטרוני (EDI) ועוד.

סמלי הברקוד

שיטת סימון אריזות בקוד ITF-14.
 
קידוד בקוד ITF או בשמו המלא Interleaved  Two  of  Five  נועד במקורו לסימון אריזות מוכללות המכילות כמות ידועה של יחידות זהות בצורתן משקלן וכמותן. בעברית נקרא הקוד 2 מ - 5. שם הקוד (2 מ- 5) מציין את שיטת קידוד הספרות בעזרתו כל ספרה מיוצגת בברקוד ע"י 5 מודולים כאשר 2 מתוכם "רחבים" ושלושת האחרים "צרים".
במקור, אפשר בעזרת 14-ITF  לקודד כל מספר זוגי של תווים, אולם, לסימון אריזות נבחר קוד זה באורך קבוע של 14 ספרות. להבדיל מתקן EAN/VCC-128 , הקידוד בעזרת -14 ITF, מכיון שמציין את קוד המוצר וכמות היחידות באריזה, הינו אחיד ואינו מעניק זהות ייחודית לכל מיכל או אריזה.


14-ITF, להבדיל מה -128 UCC/EAN, הינו תקן "ותיק" המאפשר הפקה קלה וזולה יחסית, (בעזרת תשלילים, בדומה לתשלילי קודי המוצר). מאידך, המידע המיוצג בברקוד זה, קוד המוצר המוכלל באריזה  ומציין האריזה בלבד, לא יספק את דרישות הלוגיסטיקה ב"שרשרת האספקה" במחסנים המנוהלים או עתידים להיות מנוהלים באופן ממוחשב לחלוטין.

דוגמא: ברקוד מסוג ITF-14

סימון אריזות בקוד  UCC /EAN  128  
 
128-EAN/UCC הינו תקן חדיש היכול להכיל מידע רב יותר מ-ITF14 . בנוסף לקוד המוצר ולמציין האריזה אותם ניתן לייצג בעזרת --ITF14 , באמצעות 128-EAN/UCCניתן לייצג פרטים רבים נוספים אודות תכולת האריזה, דוגמת מספר האצווה של המספר המוכלל, תאריכי היצור, תאריכי תום תוקף, משקל המוצרים ועוד רבים נוספים. היתרון בברקוד זה הינו בכך שבקריאת ברקוד אחת, ניתן לדעת פרטים רבים על מאפייני המוצר המוכלל.
האבחנה והזיהוי איזו אינפורמציה מייצג כל חלק ב128-EAN/UCC נעשית בעזרת מזהה היישום.
 
מזהה היישום (Application Identifier) הינו מרכיב חשוב בקוד -EAN/UCC128. מזהה היישום מציין לקורא הברקוד, מסוף או מסופון, איזו אינפורמציה מציין הברקוד הצמוד אליו.
ההחלטה על קודי מזהה היישום השונים נעשתה בהסכמה בין איגוד הקידוד האמריקאי (UCC) והאיגוד האירופאי (EAN), כך, ששימוש בקודי מזהה היישום מאפשר שינוע סחורות תקני לכל העולם בעזרת ברקודים זהים על גבי האריזות, ללא צורך בהתאמתם ליעד המשלוח. כך, יכול ספק ישראלי לשנע סחורות נושאות ברקוד -128EAN/UCCלחו"ל ללא צורך בתיאום תקנים ומאידך יכולה רשת שיווק ישראלית לקלוט סחורה מיובאת נושאת ברקוד -128EAN/UCC.
 
לכל מזהה יישום קיים תקן המגדיר את אורך הברקוד המופיע אחריו ואת אופיו (נומרי או אלפאנומרי, אורך קבוע או משתנה).
קורא הברקוד, מיד בקריאת ה 128-EAN/UCC, יכול, לפי מזהה היישום, "להחליט" איזה ממזהי היישום רלבנטיים לקריאה ולהתעלם מחלקים בברקוד אשר אינם רלבנטיים באותו רגע.
לדוגמא: באפליקציה המזהה מיכלים לפי מספריהם הסידוריים (מזהה יישום '00'), יכול קורא הברקוד להתעלם מכל מזהי היישום האחרים בברקוד, שהרי כל אותם מזהי ישום נקלטו במחשב בקריאות קודמות.
 
שימוש: בעת ביצוע ספירת מלאי במחסן הפצה בו מאוחסנים מיכלים נושאי ברקוד בעל מספר מזהי יישום, די לקרוא את מזהה היישום '00', זאת כיוון שמחשב המחסן "מכיר" את תכולת המיכלים שנספרו.

 

שים לב:

לשם סימון אריזות בברקוד עם מזהי יישום '00' , יש צורך לקבל מהאגודה לקידוד המוצר "מזהה חברה".

מזהה חברה, להבדיל מקוד הספק אשר משמש לקידוד המוצר הסופי (13-EAN) , הינו מספר בן 5 ספרות אשר מהווה תעודת זיהוי חד ערכית לחברה.

בנוסף לזיהוי החברה ביישום '00' משמש "מזהה החברה" ב Location Code למסרי EDI. לשם קבלת "מזהה החברה" עליך לפנות לאגודה לקידוד המוצר.

רשימת מזהי יישומים שימושיים ביותרשל EAN /UCC 

קוד מציין ישום

נתונים אותם מציין הברקוד

 

פורמט ואורך

00

קוד סדרתי של מיכל המשלוח

נומרי, 18

01

מוצר EANהמוכלל במיכל המשלוח ומציין אריזה

נומרי, 14

02

מספר מוצר EAN של סחורות המוכללות בתוך יחידה אחרת (ילווה בקוד מציין ישום 37)

נומרי, 14

10

מספר אצווה (BATCH) או מנה (LOT)

אלפאנומרי עד 20

11

תאריך ייצור (YYMMDD)

נומרי, 6

13

תאריך אריזה (YYMMDD)

נומרי, 6

15

תאריך עמידות מינימלית (YYMMDD)

נומרי, 6

17

תאריך עמידות מקסימלית (YYMMDD)

נומרי, 6

21

מספר סידרתי

אלפאנומרי עד 20

310

משקל נטו בק"ג

נומרי, 6

37

כמות

נומרי, 6

400

מספר הזמנת לקוח

נומרי, עד 6

 דוגמא: ברקוד מסוג EAN-128

דוגמאות לברקודים בתקן UCC/EAN 128

דוגמא: ברקוד UCC/EAN 128 מציין מס' מוכלל ומשקל נטו

 

דוגמא: ברקוד UCC/EAN 128 מציין מס' מוכלל ומספר אצווה (BATCH)

 

 

דוגמא: ברקוד UCC/EAN 128 מציין מס' מוכלל ותאריך עמידות מינימלית (BEST BEFORE)

דוגמת תוית מוכללת

בתויות זו מצויינים מס' סידורי של האריזה, מס' מוצר מוכלל, מס' אצווה ותאריך עמידות מינימלית (BEST BEFOR).

 

ממדים נומינליים לברקוד ITF-14

14 ספרות

מקדם הגדלה

רוחב במ"מ (כולל שוליים)

גובה מומלץ במ"מ

1.2

88.714

47.8

1.1

174.271

44.6

1

159.828

41.4

0.9

145.385

38.3

0.8

130.942

35.0

0.7

115.500

31.9

0.625

104.918

29.4

 ממדים נומינליים לברקוד UCC/EAN 128

14 ספרות

הניסיון מראה כי ברקודים גבוהים מהמינימום נקראים ביתר קלות מאשר אלו בגובה המינימלי.

לכן, בטבלה להלן- הגובה המינמלי לברקוד הינו 27 מ"מ.

מקדם הגדלה

רוחב במ"מ (כולל שוליים)

גובה מומלץ במ"מ

0.25

38.5

27

0.60

92.4

27

0.80

123.2

27

1.00

154

31.8

 

 

מיקום הברקוד על גבי האריזה

המיקום האידיאלי הינו בכל ארבעת צידי המיכל. כשאין אפשרות לבצע זאת, יש להדביק שתי תוויות בשני צדדים משיקים (ראה איור).

 אין להדביק שתי תוויות זהות בצד אחד של המיכל. הדבקת שתי תוויות זהות, עלולה לגרום לכפילות בקריאת הברקוד.

אריזות קרטון, מיכלים ושרינקים

הברקוד ימוקם כאשרתחתית הברקוד תהיה במרחק 32 מ"מ מתחתית המיכל.

קצה התוית הקרוב לצד המיכל יהיה במרחק 19 מ"מ מצד המיכל.

 

משטחים

הברקוד ימוקם כאשר מרכזו האופקי של הברקוד התחתון במדבקה נמצא במרחק 450 מ"מ (50 +/- מ"מ) מבסיס המשטח.

קצה התוית הקרוב לצד המיכל יהיה במרחק 50 מ"מ מצד המיכל.

על משטחים בגובה קטן מ-50 ס"מ תמוקם התוית גבוה ככל האפשר.

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
Copyrights © Gs1 Israel, 2007. all rights reserved