האגודה לקידוד המוצר בישראל (ממ"י), GS1 ישראל, פועלת לקידום הקשר בין ספקים ומשווקים בישראל לטובת ייעול שרשרת האספקה. קידום הקשר, נעשה על ידי הקניית שיטות עבודה מתקדמות וסטנדרטים להעברת מידע בין גופים תוך יצירת שפה אחידה ובינלאומית לעסקים. שיטות העבודה משלבות שימוש בטכנלוגיות ברקוד , RFID ,סחר אלקטרוני (EDI) ועוד.

שיטות לסימון מארזים

הקדמה

גורמים רבים בעולם משנעים מידי יום אלפים רבים של פריטים בתוך שרשרת האספקה. בתחרות העולמית הקיימת כיום, ואשר, לפי התחזיות, תלך ותחריף, נודעת חשיבות רבה להקטנת שטחי האחסון במחסנים השונים בתחנות האחסון השונות זמינות ובמקביל לכך שיפור זמינות הפריטים והקטנת זמני התגובה לניפוק מאותם מחסנים.

רקע כללי

יתרונות לסימון אריזות בברקוד

מבנה הקוד

סמלי הברקוד

השוואה בין שיטות הסימון וההדפסה הנהוגות בישראל

דרונט בניית אתרים
Copyrights © Gs1 Israel, 2007. all rights reserved