האגודה לקידוד המוצר בישראל (ממ"י), GS1 ישראל, פועלת לקידום הקשר בין ספקים ומשווקים בישראל לטובת ייעול שרשרת האספקה. קידום הקשר, נעשה על ידי הקניית שיטות עבודה מתקדמות וסטנדרטים להעברת מידע בין גופים תוך יצירת שפה אחידה ובינלאומית לעסקים. שיטות העבודה משלבות שימוש בטכנלוגיות ברקוד , RFID ,סחר אלקטרוני (EDI) ועוד.

מילון אנגלי

A
  

Add-on symbol

  

AI

  

AI

  

AIDC

  

AIS

  

Alphanumeric -an

  

Application identifier

  

Attribute


B
  

BATCH

  

Brand owner


C
  

Check digit

  

Company number

  

Composite component

  

Composite symbology

  

Contrast

  

Coupon


E
  

EAN

  

EAN 128

  

EAN 13

  

EAN International

  

EAN-13 Bar Code Symbol

  

EAN-8 Bar Code Symbol

  

EDI

  

EDI

  

Electronic Message

  

Element String


F
  

Fixed length

  

Fixed Measure Trade Item


G
  

General Distribution Scanning

  

GIAI

  

GLN

  

Global Individual Asset Identifier

  

Global Location Number

  

Global Returnable Asset Identifier

  

Global Trade Item Number™

  

GRAI

  

GS1

  

GS1 check digit calculation

  

GS1 common currency coupon Code

  

GS1 company prefix

  

GS1 DataBar Composite Symbology™ Family

  

GS1 DataBar Expanded™ Bar Code Symbol

  

GS1 DataBar Expanded™ Composite Symbology™

  

GS1 DataBar Expanded™ Stacked Bar Code Symbol

  

GS1 DataBar Expanded™ Stacked Composite Bar Code Symbol

  

GS1 DataBar Limited™ Bar Code Symbol

  

GS1 DataBar Limited™ Composite Symbology™

  

GS1 DataBar-14™ Bar Code Symbol

  

GS1 DataBar-14™ Composite Symbology™

  

GS1 DataBar-14™ Stacked Bar Code Symbol

  

GS1 DataBar-14™ Stacked Composite Symbology™

  

GS1 member organisation

  

GS1 System

  

GS1-128 Bar Code Symbol

  

GSRN

  

GTIN

  

GTIN-12 Data

  

GTIN-14 number

  

GTIN-8 number


H
  

Human Readable Interpretation


I
  

Individual Asset

  

Item Number

  

Item Reference

  

Item Reference Number

  

ITF 14

  

ITF Symbolology

  

ITF-14 Bar Code Symbol


L
  

Light Margin

  

Light Margin Indicator

  

Location Number

  

Logistic unit


M
  

Magnification

  

Manufacturer’s ID

  

Manufacturer’s Number


P
  

Payment slip

  

Point-of-Sale -POS


Q
  

Quiet Zone

  

Quiet Zone Indicator


R
  

Reduced Space Symbology® -GS1 DATABAR

  

Refund Receipt

  

Restricted distribution

  

Retail consumer trade item

  

Returnable Asset


S
  

Scanner

  

Serial Shipping Container Code

  

SSCC

  

SSCC

  

Supplier

  

Symbol

  

Symbol character

  

Symbology


T
  

Trade item


U
  

UCC

  

UPC-A Bar Code Symbol

  

UPC-E Bar Code Symbol


V
  

Variable Measure Trade Item


X
  

X-dimension


דרונט בניית אתרים
Copyrights © Gs1 Israel, 2007. all rights reserved